عضویت  
ورود اعضا  
 


لیست دوره هـا و کلاس هـا

 
   آعاز ثبت نام کلاسهای ترم پاییز ویژه کنکور ارشد مهندسی شیمی سال 1398 97/06/03
   آعاز ثبت نام کلاسهای ترم پاییز ویژه کنکور ارشد مهندسی شیمی سال 1397 96/06/06
  آغاز ثبت نام کلاس های آمادگی کنکور کارشناسی ارشد 96 مهندسی شیمی 95/03/05
   عیـدانه دپارتمان تخصصی مهندسی شیمی ویژه کنکور کارشناسی ارشد 1396 95/01/04
  آغاز ثبت نام کلاس های جمع بندی نکته و تست دپارتمان تخصصی مهندسی شیمی ویژه کنکور ارشد 95 94/12/09
  برنامه جامع هزینه و لیست تخفیفات کلاس های تخصصی ویژه کنکور سراسری کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 95 94/07/08
  شروع ثبت نام کلاس های ویژه نکته و تست 93/10/13
  برنامه نهایی ترم پاییز کلاس های آمادگی کنکور ارشد دپارتمان تخصصی مهندسی شیمی 93/06/15
  مشاوره تخصصی به صورت حضوری و غیر حضوری 93/02/08
  ثبت نام کلاس های آمادگی کنکور کارشناسی ارشد تهرانی ها 93/02/08
  ثبت نام دوره های تخصصی کنکور ویژه داوطلبین شهرستانی 92/02/08
  آغاز ثبت نام دوره جامع مکانیک سیالات جهت آمادگی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 92/02/08
  آغاز ثبت نام دوره جامع ترمودینامیک و طراحی راکتور جهت آمادگی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 92/02/08
  آغاز ثبت نام دوره جامع انتقال جرم و انتقال حرارت جهت آمادگی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 92/02/08
  آغاز ثبت نام دوره جامع عملیات واحد جهت آمادگی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 92/02/08