عضویت  
ورود اعضا  
 

 

 

آزمونهای آزمایشی

 

برنامه جامع شرایط و لیست تخفیفات آزمون های آزمایشی دپارتمان در سال 1393

" ویژه کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی (کد 1257) سراسری 1394 "

دانشگاه های سراسر کشور

شرایط دانشجویان گرامی

ثبت نام در نمایشگاه

کتاب تهران تا پایان خردادماه

ثبت نام از ابتدای تابستان تا

پایان تیرماه

ثبت نام از ابتدای مرداد ماه

 تا پایان تابستان

ثبت نام از ابتدای مهرماه

 تا قبل از آزمون مرحله اول

(1 الی 24 مهرماه)

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه تهران

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه علم و صنعت

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه شیراز

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه صنعت نفت

 

معدل کمتر از 17

احتساب 50 % تخفیف

(معادل 190 هزار تومان)

احتساب 40 % تخفیف

(معادل 228 هزار تومان)

احتساب 30 % تخفیف

(معادل 266 هزار تومان)

احتساب 20 % تخفیف

(معادل 304 هزار تومان)

معدل بالاتر از  17

احتساب 60 % تخفیف

(معادل 152 هزار تومان)

احتساب 50 % تخفیف

(معادل 190 هزار تومان)

احتساب 40 % تخفیف

(معادل 228 هزار تومان)

احتساب 30 % تخفیف

(معادل 266 هزار تومان)

معدل بالاتر از 18

احتساب 70 % تخفیف

(معادل 114 هزار تومان)

احتساب 60 % تخفیف

(معادل 152 هزار تومان)

احتساب 50 % تخفیف

(معادل 190 هزار تومان)

احتساب 40 % تخفیف

(معادل 228 هزار تومان)

معدل بالاتر از 19

احتساب 80 % تخفیف

(معادل 76 هزار تومان)

احتساب 70 % تخفیف

(معادل 114 هزار تومان)

احتساب 60 % تخفیف

(معادل 152 هزار تومان)

احتساب 50 % تخفیف

(معادل 190 هزار تومان)

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

دانشگاه صنعتی بابل

دانشگاه باهنر کرمان

دانشگاه گیلان

دانشگاه رازی کرمانشاه

دانشگاه سمنان

و

سایر دانشگاه های سراسری

معدل کمتر از 17

احتساب 40 % تخفیف

(معادل 228 هزار تومان)

احتساب 30 % تخفیف

(معادل 266 هزار تومان)

احتساب 20 % تخفیف

(معادل 304 هزار تومان)

احتساب 10 % تخفیف

(معادل 342 هزار تومان)

معدل بالاتر از  17

احتساب 50 % تخفیف

(معادل 190 هزار تومان)

احتساب 40 % تخفیف

(معادل 228 هزار تومان)

احتساب 30 % تخفیف

(معادل 266 هزار تومان)

احتساب 20 % تخفیف

(معادل 304 هزار تومان)

معدل بالاتر از 18

احتساب 60 % تخفیف

(معادل 152 هزار تومان)

احتساب 50 % تخفیف

(معادل 190 هزار تومان)

احتساب 40 % تخفیف

(معادل 228 هزار تومان)

احتساب 30 % تخفیف

(معادل 266 هزار تومان)

معدل بالاتر از 19

احتساب 70 % تخفیف

(معادل 114 هزار تومان)

احتساب 60 % تخفیف

(معادل 152 هزار تومان)

احتساب 50 % تخفیف

(معادل 190 هزار تومان)

احتساب 40 % تخفیف

(معادل 228 هزار تومان)

دانشگاه آزاد اسلامی

علوم تحقیقات تهران

تهران جنوب

گچساران - امیدیه

علوم تحقیقات فارس

مرودشت - فیروزآباد

و سایر دانشگاه ها

معدل کمتر از 17

احتساب 25 % تخفیف

(معادل 285 هزار تومان)

احتساب 15 % تخفیف

(معادل 323 هزار تومان)

احتساب 5 % تخفیف

(معادل 361 هزار تومان)

احتساب 0 % تخفیف

(معادل 380 هزار تومان)

معدل بالاتر از 17

احتساب 40 % تخفیف

(معادل 228 هزار تومان)

احتساب 30 % تخفیف

(معادل 266 هزار تومان)

احتساب 20 % تخفیف

(معادل 304 هزار تومان)

احتساب 10 % تخفیف

(معادل 342 هزار تومان)

دانشجویان دپارتمان

در سراسر کشور

در هر یک از موارد فوق، 10% تخفیف مازاد اختصاص خواهد یافت.

 

در صورت ثبت نام های گروهی (10 نفر یا بیشتر) در هر یک از نمایندگی های دپارتمان ، به تمامی موارد تخفیفات فوق، 10% تخفیف مازاد اختصاص خواهد یافت.

 

 

 

 

مبلغ پایه شهریه ثبت نام در 7 مرحله آزمون های آزمایشی/آموزشی  (بدون احتساب تخفیف) : 380 هزار تومان

 

 

 

جوایز آزمونهای آزمایشی دپارتمان تخصصی مهندسی شیمی

 

لیست طراحان آزمون های آزمایشی دپارتمان تخصصی مهندسی شیمی :

 سعید بختیاری (رتبه 1 کنکور سراسری مهندسی شیمی سال 1393)

سعید عسکری (رتبه 7 کنکور سراسری مهندسی شیمی سال 1392)

مجتبی مقداری (رتبه 8 کنکور سراسری مهندسی شیمی سال 1392)

ایمان منصوری (رتبه 3 کنکور سراسری مهندسی شیمی سال 1393)

مجتبی پارسایی (رتبه 4 کنکور سراسری مهندسی شیمی سال 1393)

نوید عابدی (رتبه 8 کنکور سراسری مهندسی شیمی سال 1393)

اسماعیل جباری (رتبه 2 المپیاد مهندسی شیمی سال 1392) 

با نظارت و سرپرستی:

بهروز بهدانی (سرپرست و مدرس دپارتمان تخصصی مهندسی شیمی)

میلاد ابراهیمی (مدیرعلمی و مدرس دپارتمان تخصصی مهندسی شیمی)


 

بودجه بندی مرحله اول (25 درصد اول) آزمون های آزمایشی دپارتمان تخصصی مهندسی شیمی

 

نام درس

 

نحوه بودجه بندی

 

بودجه بندی براساس مباحث مطرح شده

 

بودجه بندی بر اساس منابع ضروری و تکمیلی

 

زبان عمومی و تخصصی

 

کلیه مطالب

 

کتاب های 504 و 1100

کتاب زبان تخصصی انگلیسی راهیان ارشد

 

انتقال حرارت

 

روش های انتقال گرما، قانون بقای انرژی، معادلات کلی انتقال گرما،

انتقال گرمای هدایتی در دیوار مسطح، استوانه و کره،

مقاومت گرمایی، دیواره های مرکب، عایق بندی

 

 

کتاب انتقال حرارت راهیان ارشد

فصل های 1، 2 و 3

 

 

 

ترمودینامیک

 

قوانین ترمودینامیک،سیستم، توابع ترمودینامیکی،قانون صفرم ترمودینامیک،

 انرژی، کار، گرما، ضریب انبساط گرمایی، ضریب تراکم پذیری،

فرآیندهای تغییر فاز، خواص ترمودینامیکی، معادله کلازیوس

 کلاپیرون، قانون اول ترمودینامیک، کاربرد قانون اول،

 فرآیندهای برگشت پذیر گازهای ایده آل،

معادلات حالت نظری، معادلات حالت عمومی، معادلات حالت تجربی

 

 

 

کتاب ترمودینامیک 1 راهیان ارشد

فصل های 1، 2 و 3

کتاب ترمودینامیک 2 راهیان ارشد

فصل 1

 

مکانیک سیالات

 

خواص سیال، قانون لزجت نیوتن، لزجت سینماتیکف، سیالات غیر نیوتنی،چگالی، وزن مخصوص، حجم مخصوص، چگالی نسبی، کشش سطحی، ضریب کشسانی،

فشار و روش های اندازه گیری آن، سیالات تراکم ناپذیر، نیروهای هیدرواستاتیکی وارد بر صفحه تخت و خمیده،منشور فشار،  پایداری اجسام شناور و عوطه ور، حرکت صلب گونه سیالات،تنش کششی

 

کتاب مکانیک سیالات راهیان ارشد (2 جلدی)

فصل 1، 2، 3 و 4

 

کتاب مکانیک سیالات راهیان ارشد (1 جلدی)

فصل 1 و 2

 

کنترل فرآیند

 

تبدیل لاپلاس، خواص تبدیل لاپلاس، حل معادلات دیفرانسیل با استفاده از لاپلاس، تابع انتقال یک فرآیند، سیستم درجه اول و تابع انتقال آن ها، سیستم درجه دوم و تابع انتقال آن ها، سیستم درجه اول متوالی، تاخیر انتقال، سیستم های درجه بالاتر

 

 

کتاب کنترل فرآیند راهیان ارشد

فصل های 1 و 2

 

انتقال جرم و عملیات واحد

 

 

تقسیم بندی عملیات انتقال جرم، عملیات مستقیم و غیرمستقیم،

عملیات پایا و ناپایا، کسر مولی و جرمی، سرعت متوسط،

شار، قانون اول فیک، نفوذ مولکولی، معادلات پیوستگی،

تعیین توزیع غلظت، معادلات نفوذ، ضرایب انتقال جرم، اعداد بدون بعد،

تئوری های انتقال جرم، تشابه

 

 

 

کتاب انتقال جرم راهیان ارشد

فصل های 1، 2 و 3

 

سینتیک  و طراحی راکتورهای شیمیایی

 

تقسیم بندی واکنش های شیمیایی، سرعت واکنش،

ترمودینامیک واکنش های شیمیایی، راکتورهای ناپیوسته،

روش های بررسی نتایج سرعت واکنش، میزان تبدیل،

واکنش های برگشت ناپذیر، واکنش های برگشت پذیر،

واکنش های کاتالیستی، اتوکاتالیستی، تخمیری و ....،

راکتور ناپیوسته، زمان نیمه عمر

 

 

کتاب سینتیک و طراحی راکتورهای شیمیایی راهیان ارشد

فصل های 1 و 2

 

 

ریاضیات کاربردی و عددی

 

 

معادلات دیفرانسیل معمولی، معادلات دیفرانسیل مرتبه اول،

معادلات جداشدنی، معادلات کامل، معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم خطی،

معادلات همگن، معادله اویلر، روش کاهش مرتبه، حل معادلات دیفرانسیل با استفاده از سری های، معادله لژاندر، تابع گاما، معادله بسل، تابع خطا،

تابع بتا، تبدیل لاپلاس، خواصل تبدیل لاپلاس، قضیه پیچش، تابع پله ای واحد،

دستگاه معادلات خطی مرتبه اول، روش حذفی، تبدیل لاپلاس، روش عملگرها، دستگاه معادلات ناهمگن

 

 

 

کتاب ریاضیات کاربردی و عددی راهیان ارشد (جلد 2)

بخش اول (فصل های 1، 2، 3، 4، 5 و 6)

 

 

بودجه بندی مرحله دوم (25 درصد دوم) آزمون های آزمایشی دپارتمان تخصصی مهندسی شیمی

 

نام درس

 

نحوه بودجه بندی

 

بودجه بندی براساس مباحث مطرح شده

 

بودجه بندی بر اساس منابع ضروری و تکمیلی

 

زبان عمومی و تخصصی

 

کلیه مطالب

 

کتاب های 504 و 1100

کتاب زبان تخصصی انگلیسی راهیان ارشد

 

انتقال حرارت

 

روش های انتقال گرما، قانون بقای انرژی، معادلات کلی انتقال گرما،

انتقال گرمای هدایتی در دیوار مسطح، استوانه و کره،

مقاومت گرمایی، دیواره های مرکب، عایق بندی

 

 

 

کتاب انتقال حرارت راهیان ارشد

فصل های 4، 5 و 6

 

 

 

ترمودینامیک

 

قوانین ترمودینامیک،سیستم، توابع ترمودینامیکی،قانون صفرم ترمودینامیک،

 انرژی، کار، گرما، ضریب انبساط گرمایی، ضریب تراکم پذیری،

فرآیندهای تغییر فاز، خواص ترمودینامیکی، معادله کلازیوس

 کلاپیرون، قانون اول ترمودینامیک، کاربرد قانون اول،

 فرآیندهای برگشت پذیر گازهای ایده آل،

معادلات حالت نظری، معادلات حالت عمومی، معادلات حالت تجربی

 

 

 

کتاب ترمودینامیک 1 راهیان ارشد

فصل های 4 و 5

کتاب ترمودینامیک 2 راهیان ارشد

فصل 2

 

مکانیک سیالات

 

جریان های آرام و درهم، لزج و غیرلزج، تراکم پذیر و تراکم ناپذیر،

پایا و ناپایا، یکنواخت و غیریکنواخت، یک بعدی و چند بعدی، چرخشی و غیرچرخشی، جریان های ایزونتروپیک، جریان های داخلی و خارجی، جریان های توسعه یافته، معادله پیوستگی، خط جریان، خط اثر، خط مسیر، لوله جریان، تابع جریان، معادله اندازه حرکت، معادله برنولی، ضریب تصحیح انرژی، توان، قضیه رینولدز، معادله اندازه حرکت خطی، قضیه پی باکینگهام، اعداد بدون بعد، تشابه

 

کتاب مکانیک سیالات راهیان ارشد (2 جلدی)

فصل 5، 6، 7 و 8

 

کتاب مکانیک سیالات راهیان ارشد (1 جلدی)

فصل 3 و 4

 

کنترل فرآیند

 

سیستم های کنترل، نمودارهای جعبه ای، بدست آوردن تابع انتقال، افت کنترل افزودن کنترلرها به سیستم، انتخاب کنترلر مناسب،

 

 

کتاب کنترل فرآیند راهیان ارشد

فصل 3

 

انتقال جرم و عملیات واحد

 

 

تقسیم بندی عملیات انتقال جرم، عملیات مستقیم و غیرمستقیم،

عملیات پایا و ناپایا، کسر مولی و جرمی، سرعت متوسط،

شار، قانون اول فیک، نفوذ مولکولی، معادلات پیوستگی،

تعیین توزیع غلظت، معادلات نفوذ، ضرایب انتقال جرم، اعداد بدون بعد،

تئوری های انتقال جرم، تشابه

 

 

 

کتاب انتقال جرم راهیان ارشد

فصل های 4، 5 و 6

 

سینتیک  و طراحی راکتورهای شیمیایی

 

تقسیم بندی واکنش های شیمیایی، سرعت واکنش،

ترمودینامیک واکنش های شیمیایی، راکتورهای ناپیوسته،

روش های بررسی نتایج سرعت واکنش، میزان تبدیل،

واکنش های برگشت ناپذیر، واکنش های برگشت پذیر،

واکنش های کاتالیستی، اتوکاتالیستی، تخمیری و ....،

راکتور ناپیوسته، زمان نیمه عمر

 

 

کتاب سینتیک و طراحی راکتورهای شیمیایی راهیان ارشد

فصل های 3 و 4

 

 

ریاضیات کاربردی و عددی

 

 

معادلات دیفرانسیل معمولی، معادلات دیفرانسیل مرتبه اول،

معادلات جداشدنی، معادلات کامل، معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم خطی،

معادلات همگن، معادله اویلر، روش کاهش مرتبه، حل معادلات دیفرانسیل با استفاده از سری های، معادله لژاندر، تابع گاما، معادله بسل، تابع خطا،

تابع بتا، تبدیل لاپلاس، خواصل تبدیل لاپلاس، قضیه پیچش، تابع پله ای واحد،

دستگاه معادلات خطی مرتبه اول، روش حذفی، تبدیل لاپلاس، روش عملگرها، دستگاه معادلات ناهمگن

 

 

 

 

کتاب ریاضیات کاربردی و عددی راهیان ارشد (جلد 2)

بخش دوم (فصل های 1، 2، 3، 4 و 5)

 

بودجه بندی مرحله سوم (25 درصد سوم) آزمون های آزمایشی دپارتمان تخصصی مهندسی شیمی

 

نام درس

نحوه بودجه بندی

 

بودجه بندی براساس مباحث مطرح شده

 

بودجه بندی بر اساس منابع ضروری و تکمیلی

 

زبان عمومی و تخصصی

 

کلیه مطالب

 

کتاب های 504 و 1100

کتاب زبان تخصصی انگلیسی راهیان ارشد

 

انتقال حرارت

 

روش های انتقال گرما، قانون بقای انرژی، معادلات کلی انتقال گرما،

انتقال گرمای هدایتی در دیوار مسطح، استوانه و کره،

مقاومت گرمایی، دیواره های مرکب، عایق بندی

 

 

 

کتاب انتقال حرارت راهیان ارشد

فصل های7 و 8

 

 

 

ترمودینامیک

 

قوانین ترمودینامیک،سیستم، توابع ترمودینامیکی،قانون صفرم ترمودینامیک،

 انرژی، کار، گرما، ضریب انبساط گرمایی، ضریب تراکم پذیری،

فرآیندهای تغییر فاز، خواص ترمودینامیکی، معادله کلازیوس

 کلاپیرون، قانون اول ترمودینامیک، کاربرد قانون اول،

 فرآیندهای برگشت پذیر گازهای ایده آل،

معادلات حالت نظری، معادلات حالت عمومی، معادلات حالت تجربی

 

 

 

کتاب ترمودینامیک 2 راهیان ارشد

فصل های 3 و 4

 

 

 

مکانیک سیالات

 

جریان آرام و درهم در داخل لوله ها، جریان کاملا توسعه یافته،

افت های موضعی، معادله انرژی، خط تراز انرژی و هیدرولیکی، جریان بین صفحات موازی بزرگ، مجاری غیردایره ای، سیستم های چند لوله ای، اندازه گیری جریان سیالات، جریان در بسترهای پر شده، رابطه افت فشار با سرعت،

 افت فشار در بستر سیال شده

 

کتاب مکانیک سیالات راهیان ارشد (2 جلدی)

فصل 9 و 15

 

کتاب مکانیک سیالات راهیان ارشد (1 جلدی)

فصل 5 و 9

 

کنترل فرآیند

 

مفهوم پایداری، معیار پایداری، روش های تعیین پایداری، آزمون روت، روش مکان هندسی ریشه ها،

 

کتاب کنترل فرآیند راهیان ارشد

فصل 4

 

انتقال جرم و عملیات واحد

 

 

تقسیم بندی عملیات انتقال جرم، عملیات مستقیم و غیرمستقیم،

عملیات پایا و ناپایا، کسر مولی و جرمی، سرعت متوسط،

شار، قانون اول فیک، نفوذ مولکولی، معادلات پیوستگی،

تعیین توزیع غلظت، معادلات نفوذ، ضرایب انتقال جرم، اعداد بدون بعد،

تئوری های انتقال جرم، تشابه

 

 

 

کتاب عملیات واحد راهیان ارشد

فصل های 1 و 2

 

سینتیک  و طراحی راکتورهای شیمیایی

 

تقسیم بندی واکنش های شیمیایی، سرعت واکنش،

ترمودینامیک واکنش های شیمیایی، راکتورهای ناپیوسته،

روش های بررسی نتایج سرعت واکنش، میزان تبدیل،

واکنش های برگشت ناپذیر، واکنش های برگشت پذیر،

واکنش های کاتالیستی، اتوکاتالیستی، تخمیری و ....،

راکتور ناپیوسته، زمان نیمه عمر

 

 

کتاب سینتیک و طراحی راکتورهای شیمیایی راهیان ارشد

فصل های 5 و 6

 

 

ریاضیات کاربردی و عددی

 

 

معادلات دیفرانسیل معمولی، معادلات دیفرانسیل مرتبه اول،

معادلات جداشدنی، معادلات کامل، معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم خطی،

معادلات همگن، معادله اویلر، روش کاهش مرتبه، حل معادلات دیفرانسیل با استفاده از سری های، معادله لژاندر، تابع گاما، معادله بسل، تابع خطا،

تابع بتا، تبدیل لاپلاس، خواصل تبدیل لاپلاس، قضیه پیچش، تابع پله ای واحد،

دستگاه معادلات خطی مرتبه اول، روش حذفی، تبدیل لاپلاس، روش عملگرها، دستگاه معادلات ناهمگن

 

 

 

 

کتاب ریاضیات کاربردی و عددی راهیان ارشد (جلد 1)

فصل های 1، 2، 3 و 4

 

 

 

بودجه بندی مرحله چهارم (25 درصد چهارم) آزمون های آزمایشی دپارتمان تخصصی مهندسی شیمی

 

نام درس

 

نحوه بودجه بندی

 

بودجه بندی براساس مباحث مطرح شده

 

بودجه بندی بر اساس منابع ضروری و تکمیلی

 

زبان عمومی و تخصصی

 

کلیه مطالب

 

کتاب های 504 و 1100

کتاب زبان تخصصی انگلیسی راهیان ارشد

 

انتقال حرارت

 

روش های انتقال گرما، قانون بقای انرژی، معادلات کلی انتقال گرما،

انتقال گرمای هدایتی در دیوار مسطح، استوانه و کره،

مقاومت گرمایی، دیواره های مرکب، عایق بندی

 

 

 

کتاب انتقال حرارت راهیان ارشد

فصل های 9، 10، 11 و 12

 

 

 

ترمودینامیک

 

قوانین ترمودینامیک،سیستم، توابع ترمودینامیکی،قانون صفرم ترمودینامیک،

 انرژی، کار، گرما، ضریب انبساط گرمایی، ضریب تراکم پذیری،

فرآیندهای تغییر فاز، خواص ترمودینامیکی، معادله کلازیوس

 کلاپیرون، قانون اول ترمودینامیک، کاربرد قانون اول،

 فرآیندهای برگشت پذیر گازهای ایده آل،

معادلات حالت نظری، معادلات حالت عمومی، معادلات حالت تجربی

 

 

 

کتاب ترمودینامیک 2 راهیان ارشد

فصل های 5، 6 و 7

 

 

 

مکانیک سیالات

 

لایه مرزی، جریان روی صفحه تخت، روش انتگرالی ون کارمن، نیروهای پسا و برآ، جدایش، جریان خارجی روی کره و استوانه، قانون استوکس، توربوماشین ها، کاویتاسیون، هد خالص، پمپ ها، توربین ها، جریان سیال ایده آل، جریان های تراکم پذیر، سرعت صوت، فرآیند ایزونتروپیک، خواص سکون، حالت خفگی، جریان در کانال باز، برش هیدرولیکی، مقطع عرضی بهینه کانال

 

کتاب مکانیک سیالات راهیان ارشد (2 جلدی)

فصل 10، 11، 12، 13 و 14

 

کتاب مکانیک سیالات راهیان ارشد (1 جلدی)

فصل 6، 7 و 8

 

کنترل فرآیند

 

بررسی پاسخ فرکانسی سیستم ها، نمودارهای بد (Bode

انتخاب پارامترهای کنترلر، منحنی نایکوئیست

 

 

کتاب کنترل فرآیند راهیان ارشد

فصل 5

 

انتقال جرم و عملیات واحد

 

 

تقسیم بندی عملیات انتقال جرم، عملیات مستقیم و غیرمستقیم،

عملیات پایا و ناپایا، کسر مولی و جرمی، سرعت متوسط،

شار، قانون اول فیک، نفوذ مولکولی، معادلات پیوستگی،

تعیین توزیع غلظت، معادلات نفوذ، ضرایب انتقال جرم، اعداد بدون بعد،

تئوری های انتقال جرم، تشابه

 

 

 

کتاب عملیات واحد راهیان ارشد

فصل های 3، 4، 5، 6، 7، 8 و 9

سینتیک  و طراحی راکتورهای شیمیایی

 

تقسیم بندی واکنش های شیمیایی، سرعت واکنش،

ترمودینامیک واکنش های شیمیایی، راکتورهای ناپیوسته،

روش های بررسی نتایج سرعت واکنش، میزان تبدیل،

واکنش های برگشت ناپذیر، واکنش های برگشت پذیر،

واکنش های کاتالیستی، اتوکاتالیستی، تخمیری و ....،

راکتور ناپیوسته، زمان نیمه عمر

 

 

کتاب سینتیک و طراحی راکتورهای شیمیایی راهیان ارشد

فصل های 7 و 8

 

 

ریاضیات کاربردی و عددی

 

 

معادلات دیفرانسیل معمولی، معادلات دیفرانسیل مرتبه اول،

معادلات جداشدنی، معادلات کامل، معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم خطی،

معادلات همگن، معادله اویلر، روش کاهش مرتبه، حل معادلات دیفرانسیل با استفاده از سری های، معادله لژاندر، تابع گاما، معادله بسل، تابع خطا،

تابع بتا، تبدیل لاپلاس، خواصل تبدیل لاپلاس، قضیه پیچش، تابع پله ای واحد،

دستگاه معادلات خطی مرتبه اول، روش حذفی، تبدیل لاپلاس، روش عملگرها، دستگاه معادلات ناهمگن

 

 

 

 

کتاب ریاضیات کاربردی و عددی راهیان ارشد (جلد 1)

فصل های 5، 6، 7، 8 و 9