عضویت  
ورود اعضا  
 
   شرایط ثبت نام و تخفیفات آزمون های آزمایشی دپارتمان تخصصی مهندسی شیمی

 

 

 

برنامه جامع شرایط و لیست تخفیفات آزمون های آزمایشی دپارتمان تخصصی مهندسی شیمی در سال 1393

" ویژه کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی (کد 1257) سراسری 1394 "

دانشگاه های سراسر کشور

شرایط دانشجویان گرامی

ثبت نام در نمایشگاه

کتاب تهران تا پایان خردادماه

ثبت نام از ابتدای تابستان تا

پایان مرداد ماه

ثبت نام از ابتدای مرداد ماه

 تا پایان تابستان

ثبت نام از ابتدای مهرماه

 تا قبل از آزمون مرحله اول

(1 الی 24 مهرماه)

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه تهران

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه علم و صنعت

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه شیراز

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه صنعت نفت

 

معدل کمتر از 17

احتساب 50 % تخفیف

(معادل 190 هزار تومان)

احتساب 40 % تخفیف

(معادل 228 هزار تومان)

احتساب 30 % تخفیف

(معادل 266 هزار تومان)

احتساب 20 % تخفیف

(معادل 304 هزار تومان)

معدل بالاتر از  17

احتساب 60 % تخفیف

(معادل 152 هزار تومان)

احتساب 50 % تخفیف

(معادل 190 هزار تومان)

احتساب 40 % تخفیف

(معادل 228 هزار تومان)

احتساب 30 % تخفیف

(معادل 266 هزار تومان)

معدل بالاتر از 18

احتساب 70 % تخفیف

(معادل 114 هزار تومان)

احتساب 60 % تخفیف

(معادل 152 هزار تومان)

احتساب 50 % تخفیف

(معادل 190 هزار تومان)

احتساب 40 % تخفیف

(معادل 228 هزار تومان)

معدل بالاتر از 19

احتساب 80 % تخفیف

(معادل 76 هزار تومان)

احتساب 70 % تخفیف

(معادل 114 هزار تومان)

احتساب 60 % تخفیف

(معادل 152 هزار تومان)

احتساب 50 % تخفیف

(معادل 190 هزار تومان)

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

دانشگاه صنعتی بابل

دانشگاه باهنر کرمان

دانشگاه گیلان

دانشگاه رازی کرمانشاه

دانشگاه سمنان

و

سایر دانشگاه های سراسری

معدل کمتر از 17

احتساب 40 % تخفیف

(معادل 228 هزار تومان)

احتساب 30 % تخفیف

(معادل 266 هزار تومان)

احتساب 20 % تخفیف

(معادل 304 هزار تومان)

احتساب 10 % تخفیف

(معادل 342 هزار تومان)

معدل بالاتر از  17

احتساب 50 % تخفیف

(معادل 190 هزار تومان)

احتساب 40 % تخفیف

(معادل 228 هزار تومان)

احتساب 30 % تخفیف

(معادل 266 هزار تومان)

احتساب 20 % تخفیف

(معادل 304 هزار تومان)

معدل بالاتر از 18

احتساب 60 % تخفیف

(معادل 152 هزار تومان)

احتساب 50 % تخفیف

(معادل 190 هزار تومان)

احتساب 40 % تخفیف

(معادل 228 هزار تومان)

احتساب 30 % تخفیف

(معادل 266 هزار تومان)

معدل بالاتر از 19

احتساب 70 % تخفیف

(معادل 114 هزار تومان)

احتساب 60 % تخفیف

(معادل 152 هزار تومان)

احتساب 50 % تخفیف

(معادل 190 هزار تومان)

احتساب 40 % تخفیف

(معادل 228 هزار تومان)

دانشگاه آزاد اسلامی

علوم تحقیقات تهران

تهران جنوب

گچساران - امیدیه

علوم تحقیقات فارس

مرودشت - فیروزآباد

و سایر دانشگاه ها

معدل کمتر از 17

احتساب 25 % تخفیف

(معادل 285 هزار تومان)

احتساب 15 % تخفیف

(معادل 323 هزار تومان)

احتساب 5 % تخفیف

(معادل 361 هزار تومان)

احتساب 0 % تخفیف

(معادل 380 هزار تومان)

معدل بالاتر از 17

احتساب 40 % تخفیف

(معادل 228 هزار تومان)

احتساب 30 % تخفیف

(معادل 266 هزار تومان)

احتساب 20 % تخفیف

(معادل 304 هزار تومان)

احتساب 10 % تخفیف

(معادل 342 هزار تومان)

دانشجویان دپارتمان تخصصی مهندسی شیمی

در سراسر کشور

در هر یک از موارد فوق، 10% تخفیف مازاد اختصاص خواهد یافت.

 

در صورت ثبت نام های گروهی (10 نفر یا بیشتر) در هر یک از نمایندگی های دپارتمان تخصصی مهندسی شیمی ، به تمامی موارد تخفیفات فوق، 10% تخفیف مازاد اختصاص خواهد یافت.

 

 

 

 

مبلغ پایه شهریه ثبت نام در 7 مرحله آزمون های آزمایشی/آموزشی دپارتمان تخصصی مهندسی شیمی (بدون احتساب تخفیف) : 380 هزار تومان