عضویت  
ورود اعضا  
 
   لیست طراحان سوال آزمون های آزمایشی دپارتمان تخصصی مهندسی شیمی

لیست طراحان آزمون های آزمایشی دپارتمان تخصصی مهندسی شیمی :

بهروز بهدانی (رتبه 2 کنکور سراسری مهندسی شیمی سال 1392)

میلاد ابراهیمی (رتبه 3 کنکور سراسری مهندسی شیمی سال 1392)

سعید عسکری (رتبه 7 کنکور سراسری مهندسی شیمی سال 1392)

مجتبی مقداری (رتبه 8 کنکور سراسری مهندسی شیمی سال 1392)

سعید بختیاری (رتبه 1 کنکور سراسری مهندسی شیمی سال 1393)

ایمان منصوری (رتبه 3 کنکور سراسری مهندسی شیمی سال 1393)

مجتبی پارسایی (رتبه 4 کنکور سراسری مهندسی شیمی سال 1393)

نوید عابدی (رتبه 9 کنکور سراسری مهندسی شیمی سال 1393)

رضا دلیر (رتبه 4 کنکور سراسری مهندسی شیمی سال 1394)

امیر هارون زاده ارانی (رتبه 9 کنکور سراسری مهندسی شیمی سال 1394)

 با نظارت و سرپرستی:

محمد حسین اقبال احمدی (مدرس و سرپرست علمی آزمون های دپارتمان تخصصی مهندسی شیمی، رتبه 3 کنکور سراسری کارشناسی ارشد 88 مهندسی شیمی و مؤلف کتب مهندسی شیمی راهیان ارشد)

 

میلاد ابراهیمی (مدرس و سرپرست علمی آزمون های دپارتمان تخصصی مهندسی شیمی، رتبه 3 کنکور سراسری کارشناسی ارشد 92 مهندسی شیمی)