عضویت  
ورود اعضا  
 
   25 درصد دوم

بودجه بندی (25 درصد دوم) آزمون های آزمایشی دپارتمان تخصصی مهندسی شیمی

 

نام درس

 

نحوه بودجه بندی

 

بودجه بندی براساس مباحث مطرح شده

 

بودجه بندی بر اساس منابع ضروری و تکمیلی

 

زبان عمومی و تخصصی

 

کلیه مطالب

 

کتاب های 504 و 1100

کتاب زبان تخصصی انگلیسی راهیان ارشد

 

انتقال حرارت

 

توزیع دما در پره های با سطح یکنواخت، انتقال گرما در پره ها، راندمان پره ها

ضریب تاثیر پره ها، روش هارپر و براون،تعیین ضریب شکل هدایت گرمایی، روشهای عددی انتقال گرمای چند بعدی، روش ظرفیت فشرده، اثرات مکانی، جسم نیمه بی نهایت، ترموکوپل ها، روش تفاضل محدود برای انتقال گرمای ناپایا

 

 

 

کتاب انتقال حرارت راهیان ارشد

فصل های 4، 5 و 6

 

 

 

ترمودینامیک

 

قانون دوم ترمودینامیک با بیان های کلوین پلانک، کلازیوس و از دیدگاه آنتروپی، بازده گرمایی، چرخه کارنو، ضریب عملکرد، نامساوی کلازیوس، تعریف آنتروپی، آنتروپی در گازهای ایده آل، مایعات و جامدات، موازنه آنتروپی در سیستم های باز و بسته، بازدهی ایزواینتروپیک در تجهیزات صنعتی، تحلیل نمودارهای آنتروپی، روابط بین خواص ترمودینامیکی، روابط ماکسول، دمای بویل و ضریب ژول تامسون

 

 

 

کتاب ترمودینامیک 1 راهیان ارشد

فصل های 4 و 5

کتاب ترمودینامیک 2 راهیان ارشد

فصل 2

 

مکانیک سیالات

 

جریان های آرام و درهم، لزج و غیرلزج، تراکم پذیر و تراکم ناپذیر،

پایا و ناپایا، یکنواخت و غیریکنواخت، یک بعدی و چند بعدی، چرخشی و غیرچرخشی، جریان های ایزونتروپیک، جریان های داخلی و خارجی، جریان های توسعه یافته، معادله پیوستگی، خط جریان، خط اثر، خط مسیر، لوله جریان، تابع جریان، معادله اندازه حرکت، معادله برنولی، ضریب تصحیح انرژی، توان، قضیه رینولدز، معادله اندازه حرکت خطی، قضیه پی باکینگهام، اعداد بدون بعد، تشابه

 

کتاب مکانیک سیالات راهیان ارشد (2 جلدی)

فصل 5، 6، 7 و 8

 

کتاب مکانیک سیالات راهیان ارشد (1 جلدی)

فصل 3 و 4

 

کنترل فرآیند

 

سیستم های کنترل، نمودارهای جعبه ای، بدست آوردن تابع انتقال، افت کنترل افزودن کنترلرها به سیستم، انتخاب کنترلر مناسب،

 

 

کتاب کنترل فرآیند راهیان ارشد

فصل 3

 

انتقال جرم و عملیات واحد

 

 

انتقال جرم بین دو فاز، ضرایب کلی انتقال جرم، مقاومت ها انتقال جرم، واحدهای عملیات تک مرحله ای، واحد جریان متقاطع، نیمه پیوسته، تعیین حداقل R و E، بازده مورفری، برج ها سینی دار، برج های پرشده، مقایسه برج های پرشده و سینی دار، برج ها دیواره مرطوب، برج های پاششی، مخازن با مولد حباب و همزن دار، ضریب جذب و ضریب دفع، جریان های همسو و ناهمسو، تعیین حداقل حلال

 

 

 

کتاب انتقال جرم راهیان ارشد

فصل های 4، 5 و 6

سینتیک  و طراحی راکتورهای شیمیایی

 

طبقه بندی راکتورها، راکتور ناپیوسته، زمان و سرعت پر شدن، راکتور مخلوط شونده، راکتور لوله ای، معادله عملکرد راکتور دوره ای، نسبت جریان برگشتی بهینه،

 

 

کتاب سینتیک و طراحی راکتورهای شیمیایی راهیان ارشد

فصل های 3 و 4

 

ریاضیات کاربردی و عددی

 

 

قوانین بقا، قوانین انتقال، سری های فوریه، توابع متعامد، تعامد توابع سینوس،  کسینوس، لژاندر و بسل نوع اول، معالات دیفرانسیل با مشتقات جزئی، حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی با روش جداسازی متغیرها، ترکیب متغیرها و تبدیل لاپلاس

 

 

کتاب ریاضیات کاربردی و عددی راهیان ارشد (جلد 2)

بخش دوم (فصل های 1، 2، 3، 4 و 5)