عضویت  
ورود اعضا  
 
   25 درصد چهارم

بودجه بندی (25 درصد چهارم) آزمون های آزمایشی دپارتمان تخصصی مهندسی شیمی

 

نام درس

 

نحوه بودجه بندی

 

بودجه بندی براساس مباحث مطرح شده

 

بودجه بندی بر اساس منابع ضروری و تکمیلی

 

زبان عمومی و تخصصی

 

کلیه مطالب

 

کتاب های 504 و 1100

کتاب زبان تخصصی انگلیسی راهیان ارشد

 

انتقال حرارت

 

جوشش، میعان، انواع مبدل های گرمایی، رسوب گذاری، قطر معادل

اعداد بدون بعد، قوانین کیرشهف، توزیع پلانک، استفان بولتزمن، جابه جایی وین، تبادیل گرمایی بین اجسام سیاه، اجسام خاکستری، سفید، دیفیوز، سپرهای تشعشعی، پدیده گلخانه ای، ضریب شکل

 

 

 

کتاب انتقال حرارت راهیان ارشد

فصل های 9، 10، 11 و 12

 

 

 

ترمودینامیک

 

مختصه واکنش، روابط بین ثابت تعادل و ترکیب نسبی، واکنش در فازهای گاز، مایع و جامد، اثر دما بر ثابت تعادل، اثر دما، فشار و گازهای بی اثر روی تعادل شیمیایی، قانون فازهای گیبس، قضیه دوهم، سیکل های رانکین، استاندارد هوایی اتو، دیزل، استرلینگ، اریکسون، برایتون و سیکل های تبرید

 

 

کتاب ترمودینامیک 2 راهیان ارشد

فصل های 5، 6 و 7

 

 

 

مکانیک سیالات

 

لایه مرزی، جریان روی صفحه تخت، روش انتگرالی ون کارمن، نیروهای پسا و برآ، جدایش، جریان خارجی روی کره و استوانه، قانون استوکس، توربوماشین ها، کاویتاسیون، هد خالص، پمپ ها، توربین ها، جریان سیال ایده آل، جریان های تراکم پذیر، سرعت صوت، فرآیند ایزونتروپیک، خواص سکون، حالت خفگی، جریان در کانال باز، برش هیدرولیکی، مقطع عرضی بهینه کانال

 

کتاب مکانیک سیالات راهیان ارشد (2 جلدی)

فصل 10، 11، 12، 13 و 14

 

کتاب مکانیک سیالات راهیان ارشد (1 جلدی)

فصل 6، 7 و 8

 

کنترل فرآیند

 

بررسی پاسخ فرکانسی سیستم ها، نمودارهای بد (Bode

انتخاب پارامترهای کنترلر، منحنی نایکوئیست

 

 

کتاب کنترل فرآیند راهیان ارشد

فصل 5

 

انتقال جرم و عملیات واحد

 

 

تبخیر کننده های یک مرحله ای و چند مرحله ای، انواع تبخیر کننده ها، ظرفیت تبخیر کننده ها، قاعده ی دورینگ، روش های خوراک دهی، انواع رطوبت، اشباع کننده ی آدیاباتیک، عملیات تماس بین گاز و مایع، مکانیسم بره کنش گاز و مایع، خشک کن های آدیاباتیک و غیرآدیاباتیک، خشک کردن جامدات متخلخل و غیرمتخلخل، دستگاه های خشک کن، جذب سطحی، دستگاه جذب سطحی، معادله های لانگ مویر و فرندلیچ، اصول جذب سطحی، استخراج از جامدات، کریستالیزاسیون، فیلتراسیون

 

 

 

کتاب عملیات واحد راهیان ارشد

فصل های 3، 4، 5، 6، 7، 8 و 9

سینتیک  و طراحی راکتورهای شیمیایی

 

اثر دما و فشار روی واکنش ها منفرد و واکنش ها چند گانه، انتخاب راکتور مناسب برای واکنش سری، موازی، سری موازی، اتوکاتالیستی، تخمیری و آنزیمی

 

کتاب سینتیک و طراحی راکتورهای شیمیایی راهیان ارشد

فصل های 7 و 8

 

 

ریاضیات کاربردی و عددی

 

 

حل معادلات دیفرانسیل با استفاده از روش تیلور، اویلر و رانگ کاتا، حل معادلات دیفرانسیل با استفاده ار روش تفاضل محدود و تیراندازی (پرتابی)، حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی با استفاده از روش تفاضل محدود صریح، ضمنی و روش کرانک نیکلسون، خواص ماتریس، حل دستگاه معادلات خطی با استفاده از روش های حذفی گوس، ژاکوبی و گوس سایدل

 

 

 

 

کتاب ریاضیات کاربردی و عددی راهیان ارشد (جلد 1)

فصل های 5، 6، 7، 8 و 9