عضویت  
ورود اعضا  
 
   معرفی لحظه به لحظه رتبه های برتر کنکور سراسری کارشناسی ارشد 94 مهندسی شیمی

 

 

    رتبه داوطلب   

نام و نام خانوادگی        

          دانشگاه مقطع کارشناسی            

 

1

   

 

2

ابراهیم انوشا  

   کاشان

 

3

 محمد اصانلو

علم و صنعت ایران

4

 

 

 5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

12

محمد حسین ذولفقاری

علم و صنعت ایران

13

رضا عیوض خانی

تهران

14

 

 

15

 

 

16

 

 

17

 

 

18

 

 

19

یوسف عبدالله زاده

تهران

20

 

 

21

 

 

22

 

 

23

 

 

24

 

 

25

 

 

26

 

 

27

ساناز محبعلی

علم و صنعت ایران

28

 

 

29

 

 

30

 

 

31

 

 

32

 

 

33

 

 

34

 

 

35

 

 

36

 

 

37

 

 

38

مهدی علیدادی

تهران

39

غزاله میرآخوری

تهران

40

 

 

41

 

 

42

 

 

43

 

 

44

بهار مصطفایی

تهران

45

 

 

46

 

 

47

 

 

48

 

 

49

شاهین رسولی

تبریز

50

 

 

51

 

 

52

 

 

53

 

 

53

 

 

55

 

 

56

 

 

57

 

 

58

 

 

59

 

 

60

 

 

61

 

 

62

 

 

63

 

 

64

 

 

65

 

 

66

 

 

67

امین عباسی

صنعتی شریف

68

 

 

69

 

 

70

 

 

71

 

 

72

 

 

73

 

 

74

 

 

76

 

 

77

 

 

78

 

 

79

 

 

80

 

 

81

 

 

82

 

 

83

 

 

84

 

 

85

 

 

86

 

 

87

 

 

88

 

 

89

شیرزاد رضایی

تبریز

90

 

 

91

 

 

92

 

 

93

 

 

94

 

 

95

 

 

96

شمیم عظیمی

تهران

97

 

 

98

 

 

99

 

 

100

 

 

101

 

 

102

 

 

103

 

 

104

 

 

105

 

 

106

 

 

107

 

 

108

فتاح شجاع

محقق اردبیلی

109

 

 

110

 

 

111

 

 

112

 

 

113

 

 

114

 

 

115

 

 

116

 

 

117

 

 

118

 

 

119

 

 

120

 

 

121

 

 

122

 

 

123

 

 

124

 

 

125

 

 

126

 

 

127

 

 

128

 

 

129