عضویت  
ورود اعضا  
 
   استان خراسان رضوی - مشهد

آدرس نمایندگی دپارتمان تخصصی مهندسی شیمی در  استان خراسان رضوی:

مشهد، بلوار وکیل آباد، کوثر شمالی 4، باهنر 1، پلاک 30،  دفتر دپارتمان تخصصی و جامع مهندسی شیمی نگاره

مدیر اجرائی: مهندس رستمی     09367325787

 


IranRazaviKhorasan.png