عضویت  
ورود اعضا  
 
   استان اصفهان

 نمایندگی دپارتمان تخصصی مهندسی شیمی در استان اصفهان :

چهار راه آپادانا، روبروی بانک ملی، مؤسسه نسل فردا، طبقه اول، دفتر نمایندگی مؤسسه آموزش عالی آزاد نگاره

 

شماره تماس:       36410220 - 031

مدیر اجرائی مهندس اسعدی          09132151811

 

IranEsfahan.png