عضویت  
ورود اعضا  
 
   استان کرمان

آدرس نمایندگی دپارتمان تخصصی مهندسی شیمی در  استان کرمان:

کرمان، خیابان بهشتی، سمت چپ، نبش سه راه 24 آذر، مؤسسه رایان گرافیک

شماره تماس دفتر:        32454784-034

                                       034-32462165

مدیر اجرائی: خانم ولی بحرینی        09131995504


نمایندگی استان کرملن راهیان نفت