عضویت  
ورود اعضا  
 
   پذیرش نمایندگی

"دپارتمان تخصصی مهندسی شیمی" در راستای تکمیل نمایندگی ها و عاملیتهای برگزاری آزمون خود در سراسر کشور اقدام به اخذ نمایندگی نموده است.

بر این اساس داوطلبان اخذ نمایندگی می توانند درخواست خود را مبنی بر دریافت مجوز نمایندگی آزمون در سراسر کشور به آدرس chemedep.info@gmail.com ارسال نمایند.

لطفا عنوان ایمیل را "درخواست نمایندگی برای شهر ..." قرار دهید. در ایمیل رزومه فردی و پلن پیشنهادی جهت بازاریابی آزمون در شهر مورد نظر الزامی می باشد.