عضویت  
ورود اعضا  
 
   استان همدان - همدان

آدرس نمایندگی دپارتمان تخصصی مهندسی شیمی در استان همدان:

همدان، چهار راه شریعتی، جنب هتل مرمر، مجتمع فنی تهران، دفتر نمایندگی مؤسسه آموزش عالی آزاد نگاره

تلفن ثابت:       38323060 - 081

مدیر اجرائی: سرکار خانم عظیمی        09188173109

 

همدان