عضویت  
ورود اعضا  
 
   استان خوزستان - امیدیه

نمایندگی دپارتمان تخصصی مهندسی شیمی در امیدیه:

سرپرست نمایندگی: مهندس حمیدی           09172554995

مدیران اجرائی: مهندس پناهیده            09167201310


IranKhuzestan.png