عضویت  
ورود اعضا  
 
   استان بوشهر- بوشهر

آدرس نمایندگی دپارتمان تخصصی مهندسی شیمی در استان بوشهر:

بوشهر، خیابان سنگی، خیابان جمهوری، رو‌به‌روی پل پوردرویش، فرعی اول سمت راست کوچه بهار 1، دفتر دپارتمان تخصصی مهندسی شیمی

شماره تماس:    33343473-077

مدیر اجرائی: مهندس فرخیان             09301224256