عضویت  
ورود اعضا  
 
   استان خوزستان - دزفول

نمایندگی دپارتمان تخصصی مهندسی شیمی در دزفول:

دزفول، خیابان شریعتی، بین فردوسی و خیام، مجتمع نگاره، طبقه دوم، دفتر نمایندگی مؤسسه آموزش عالی آزاد نگاره

شماره تماس دفتر نمایندگی:             42252174-061

مدیریت امور اجرائی نمایندگی: مهندس عطار        09166415766


IranKhuzestan.png