عضویت  
ورود اعضا  
 
   استان گلستان

آدرس نمایندگی دپارتمان تخصصی مهندسی شیمی در  استان گلستان:

گرگان، پاساژ شیرنگی، طبقه دوم، دفتر فنی مهندسی معمار

تلفن ثابت:    01732232593

 

مدیر اجرائی: آقای رضا باقری    09380438111