عضویت  
ورود اعضا  
 
   استان خراسان جنوبی - بیرجند

نمایندگی دپارتمان تخصصی مهندسی شیمی در استان خراسان جنوبی (بیرجند):

بیرجند، خیابان ارتش، جنب درمانگاه شهدا، بسیج علمی و پژوهشی، ساختمان پردیس، واحد 300، آموزشگاه فنی و مهندسی مشاهیر، دفتر نمایندگی مؤسسه آموزش عالی آزاد نگاره

 

تلفن ثابت:       32227266 - 056

مدیر اجرائی: خانم کارگر     09389771967