عضویت  
ورود اعضا  
 
   استان قم

نمایندگی دپارتمان تخصصی مهندسی شیمی نگاره در استان قم :

قم، ۴۵متری صدوق ، ابتدای ۳۰ متری قائم، پلاک ۱ ، درب سمت چپ، دفتر نمایندگی مؤسسه آموزش عالی آزاد نگاره

شماره تماس:       32941279 - 025

مدیر اجرائی: سرکار خانم خدری        09035095917