عضویت  
ورود اعضا  
 
   استان زنجان

آدرس نمایندگی دپارتمان تخصصی مهندسی شیمی در استان زنجان:

زنجان، نرسیده به تقاطع دروازه رشت، انتهای خیابان دلجویی، دفترنمایندگی مؤسسه آموزش عالی آزاد نگاره

 

شماره تماس: 33336416 - 024

مدیر اجرائی: آقای محرمی             09127407102