عضویت  
ورود اعضا  
 
   استان سمنان - سمنان

آدرس محل ثبت نام آزمون‌های آزمایشی دپارتمان تخصصی مهندسی شیمی در استان سمنان (شهرستان سمنان):

سمنان، دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی مکانیک، دفتر انجمن علمی دانشجویی مهندسی مکانیک

مدیر نمایندگی: جناب آقای دکتر آزادی    09102107280


https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/93/IranSemnan.png/220px-IranSemnan.png