عضویت  
ورود اعضا  
 
   فرآیندهای جداسازی

 

گرایش فرآیندهای جداسازی

فارغ‌التحصيلان در اين رشته به بررسی عملکرد انواع فرآيندهای جداسازی و مباحث مربوط به طراحی اين فرآيندها احاطه می‌يابند. طراحی بهينه فرآيندهای جداسازی کلاسيک مانند تقطير، جذب و دفع استخراج و همچنين آشنايی با مباحث نوين در صنعت جداسازی مانند سيستم های جداسازی غشايی و اصول پديده‌های سطحي از جمله قابليت‌های منحصر به‌فرد فارغ‌التحصيلان اين گرايش می‌باشد. در اين گرايش دانشجويان علاوه بر دروس مربوط به پديده هاي انتقال يعني انتقال حرارت پيشرفته، انتقال جرم پيشرفته و انتقال مومنتوم)مكانيك سيالات پيشرفته(، آشنايي با انواع فرايندهاي جداسازي مانند تقطير، استخراج، تبلور و نيز شبيه سازي و مدلسازي فرايندها از جمله مباحثي است كه به صورت تخصصي در اين گرايش مورد بررسي قرار مي گيرند. اين گرايش با توجه به دروس مربوطه زمينهاي مناسب را براي ادامه تحصيل در دوره دكتري فراهم مي­سازد، دروس مشترك با سایر گرایش های مهندسی شیمی رياضيات عددي پيشرفته، طراحي راكتور پيشرفته و ترموديناميك پيشرفته می باشد.