عضویت  
ورود اعضا  
 
   ترموسینیتیك و كاتالیست

 

گرایش ترموسینتیک و کاتالیست

این گرایش عمدتاً به دو شاخه‌ی  ترمودینامیک - سینتیک و کاتالیست، تقسیم می‌شود. بعضا برخی دانشگاه ها این گرایش را از هم تفکیک می کنند . مبحث تخصصی آن ترمودینامیک و واکنش‌های شیمیایی است. مبانی کاتالیست‌ها در مهندسی شیمی، فرایندهای الکتروشیمیایی، ترمودینامیک محلول‌ها و ترمودینامیک آماری از دروس تخصصی این گرایش می‌باشند. دانشجویان علاقه‌مند به مباحث ترمودینامیکی با انتخاب این گرایش می‌توانند زمینه‌ای مناسب برای ادامه این مبحث را در دوره دکتری برای خود فراهم آورند. دروس مشترک این گرایش با سایر گرایش هاعبارتند از ریاضیات عددی پیشرفته، مکانیک سیالات پیشرفته، انتقال جرم پیشرفته و طراحی راکتور پیشرفته می باشد.

در شاخه‌ی اول که ترمودینامیک ایت بیشتر به مفاهیم ترمودینامیکی همچون روابط کار، انرژی، فشار حجم، گرا و خصوصاً در محلول‌ها به صورت کاربردی، که در حیطه مهندسی شیمی است می‌پردازد.

 وشاخه‌ی دوم که سینتیک و کاتالیست می باشد بیشتر متمرکز به سه بحث کلی در زمینه‌ی سینتیک واکنش‌های کاتالیستی و طراحی راکتورهای مربوطه ،اصول و روش‌های ساخت کاتالیست‌ها، تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی کاتالیست‌ها می باشد.

در برخی دانشگاه ها پس از ورود به مقطع کارشناسی ارشد دانشجویان این گرایش به دو گروه فوق تقسیم شده و هر کدام دروس تخصصی مربوط به خود را می گدرانند.