عضویت  
ورود اعضا  
 
   صنایع شیمیایی معدنی

 

گرایش صنایع شیمیایی معدنی

گرایش صنایع شیمیایی معدنی، فرآیندی را که یک ماده اولیه در هنگام ورود به کارخانه تا زمان خارج شدن محصول طی می کند، مورد مطالعه قرار می دهد .هر کارخانه‌ توليد مواد غيرآلی‌ مثل‌ سيمان‌، گچ‌، شيشه‌ نسوز و ديرگداز دارای‌ يک‌ فرآيند است‌؛ يعنی‌ از زمانی‌ که‌ مواد اوليه‌ وارد کارخانه‌ می‌شود تا زمانی‌ که‌ محصول‌ خارج‌ می‌گردد، فرآيندی‌ روی‌ آن‌ انجام‌ می‌گيرد که‌ طراحی‌ اين‌ فرآيند برعهده‌ مهندس‌ شيمی‌ صنايع‌ شيميايی‌ معدنی‌ است. همچنين‌ توليد هر ماده‌ معدنی‌ مثل‌ کودهای‌ شيميايی‌ معدنی‌، حشره‌کش‌ها، نمک‌ها، رنگ‌های‌ معدنی‌ و حتی‌ لعاب‌ روی‌ کاشی‌ها در حيطه‌ کار مهندس‌ شيمی‌ اين‌ گرايش‌ قرار دارد.

در اين گرایش نيروی متخصص برای آن دسته از صنايع شيميايی را که با مواد اوليه ی معدنی سر و کار دارند تربیت می شوند. کارخانجات و صنايع تحت پوشش اين گروه طيف وسيعی از کارخانجات توليدی شامل کارخانجات اسيدهای معدنی ، سيمان ، کاشی و سراميک ، توليد و کاربرد مواد نانو و غشا ها ... و همچنين برخی کارخانجات فراوری مواد کانی و فلزی را در بر   می گيرد . اين گرايش مهندسی شيمی دارای مشابهت ها و نقاط مشترکی با گرايش هايی از مهندسی معدن ، مهندسی هيدرومتالوژی ، و مهندسی سراميک است که دارای کاربری های بسيار گسترده ای در سطح کشور می باشد. چسباننده های معدنی شامل انواع سيمان های پرتلند و غير پرتلند بخش مهمی از صنايع شيميايی معدنی را به خود اختصاص می دهد . اهميت اين بخش از صنايع شيميايی معدنی به دليل نقش انکار ناپذير سيمان و مواد سيمانی در آبادانی و توسعه ی جوامع بشری است .

دروس تخصصی این گرایش شامل تکنولوژی مواد، مهندسی سيمان ، مهندسی الکتروشيمی پيشرفته ،نانو ذرات و بازيافت انرژی در صنايع کانی غير فلزی می باشد و همچنین دارای دروس مشترکی مانند ترموديناميک پيشرفته، طرح راکتور پيشرفته، محاسبات عددی پيشرفته با سایر گرایش ها می باشد.