عضویت  
ورود اعضا  
 
   نانو

 

گرایش نانو

فناوري نانو، پديده هزاره سوم مي باشد و ورود به اين عرصه اجتناب ناپذير است. در واقع اين زمينه را نمي توان به عنوان رشته ي جديدي مطرح كرد بلكه رويكردي جديد به كليه ي علوم و فنون موجود در مقياس نانو است.

فناوری نانو ، علمی فرا رشته ای است. اگر از دیدگاه شیمی و مهندسی شیمی به فناوری نانو نگریسته شود، می توان گفت رشته نانو شیمی تقریباً در تمامی علوم و فنون به کار می رود. به  عبارت دیگر در زمینه های مختلفی از جمله سوخت، پلیمر، رنگ، ساخت و ساز ، پوشاک، دارو، غذا و به طور کلی هر آنچه که به شیمی و مهندسی شیمی مربوط می شود، می توان از مزایای این فناوری بهره جست. به طور کلی توجه به کلیه علوم و فناوری های موجود در مقیاس نانو و کار و تولید در این مقیاس برای دستیابی به فراورده هایی با کیفیت و کمیت بهتر و به عبارتی ارزانتر ، محکمتر، سبکتر و کارا تر می باشد.