عضویت  
ورود اعضا  
 
   پیشرفته

 

گرایش مهندسی شیمی پیشرفته

در این گرایش، دانشجویان دروس اصلی مهندسی شیمی را در سطح پیشرفته فرا می گیرند، دروس اختیاری و پایان­ نامه را هم براساس فیلد آموزشی استادهای آن دانشگاه می­ توانند در گرایش های مختلف موجود در آن دانشگاه می­توانند انتخاب کنند.