عضویت  
ورود اعضا  
 
   کنکور کارشناسی ارشد سراسری 1393

 

رتبه کنکور کارشناسی ارشد

دانشگاه پذیرفته شده 

 گرایش پذیرفته شده

دوره تحصیلی

میانگین درصد

زبان

انتقال حرارت

ترمودینامیک

سیالات

کنترل فرآیند

انتقال جرم

سینتیک و طراحی رآکتور

کاربرد ریاضیات

1

دانشگاه صنعتی شریف

طراحی فرآیندها

روزانه

67.9

9

78

76

64

75

50

78

87

2

دانشگاه صنعتی شریف

طراحی فرآیندها

روزانه

65

46

75

74

64

46

50

73

74

3

دانشگاه صنعتی شریف

مدل سازی  و شبیه سازی و کنترل

روزانه

65.1

0

65

80

69

77

40

80

89

4

دانشکده فنی دانشگاه تهران

طراحی فرآیندها

روزانه

65.7

27

86

60

68

75

55

75

68

9

دانشگاه صنعتی شریف

مدل سازی  و شبیه سازی و کنترل

روزانه

65

21

76

76

46

93

48

78

75

11

دانشگاه صنعتی شریف

پدیده های انتقال و فرآیندهای جداسازی

روزانه

62.53

0

58

64

60

60

82

73

56

17

دانشکده فنی دانشگاه تهران

طراحی فرآیندها

روزانه

57.47

0

67

68

64

11

50

60

76

18

دانشگاه صنعتی شریف

طراحی فرایند ها

روزانه

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24

دانشکده فنی دانشگاه تهران

طراحی فرآیندها

روزانه

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25

دانشکده فنی دانشگاه تهران

طراحی فرآیندها

روزانه

58.1

3

60

57

60

35

35

75

75

26

دانشگاه صنعتی  شریف

پدیده های انتقال و فرآیندهای جداسازی

روزانه

57.05

0

63

64

73

0

65

51

65

41

دانشکده فنی دانشگاه تهران

طراحی فرآیندهای جداسازی

روزانه

55.4

-1.5

58

36

34

71

50

74

95

52

دانشکده فنی دانشگاه تهران

طراحی فرآیندهای جداسازی

روزانه

-

-

-

-

-

-

-

-

-

53

دانشگاه صنعتی شریف

ترموسینتیک و کاتالیست

روزانه

-

-

-

-

-

-

-

-

-

61

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

طراحی فرایندها

روزانه