عضویت  
ورود اعضا  
 
   تهران

 

لیست درس

ساعات
 
تدریس

بودجه بندی

زمان برگزاری کلاس

انتقال حرارت

36

انتقال حرارت 1

چهارشنبه 13 آبان الی جمعه 15 آبان

انتقال حرارت 2

چهارشنبه 20 آبان الی جمعه 22 آبان

ترمودینامیک

36

ترمودینامیک 1

چهارشنبه 27 آبان الی جمعه 29 آبان

ترمودینامیک 2

چهارشنبه 4 آذر الی جمعه 6 آذر

انتقال جرم

24

کلیه مباحث انتقال جرم

پنجشنبه 19 آذر و جمعه 20 آذر

پنجشنبه 26 آذر و جمعه 27 آذر

مکانیک سیالات

36

مکانیک سیالات 1 و 2

چهارشنبه 2 دی الی جمعه 4 دی

چهارشنبه 9 دی الی جمعه 11 دی

ریاضیات (کاربردی - عددی)

42

فرمولاسیون و مدل سازی

چهارشنبه 16 دی الی جمعه 18 دی

محاسبات عددی

چهارشنبه 23 دی الی جمعه 25 دی

عملیات واحد

36

عملیات واحد 1 و 2

چهارشنبه 30 دی الی جمعه 2 بهمن

چهارشنبه 14 بهمن الی جمعه 16 بهمن