عضویت  
ورود اعضا  
 
   شیراز

 

لیست درس

ساعات
 
تدریس

بودجه بندی

زمان برگزاری کلاس

ترمودینامیک

36

ترمودینامیک 1

چهارشنبه 4 آذر الی جمعه 6 آذر

ترمودینامیک 2

چهارشنبه 11 آذر الی جمعه 13 آذر

انتقال حرارت

36

انتقال حرارت 1

چهارشنبه 18 آذر الی جمعه 20 آذر

انتقال حرارت 2

چهارشنبه 25 آذر الی جمعه 27 آذر

سینتیک و طراحی رآکتور

18

کلیه مباحث سینتیک و طراحی رآکتور

چهارشنبه 2 دی الی جمعه 4 دی

انتقال جرم

24

کلیه مباحث انتقال جرم

سه شنبه 8 دی الی جمعه 11 دی

مکانیک سیالات

36

مکانیک سیالات 1 و 2

چهارشنبه 16 دی الی جمعه 18 دی

چهارشنبه 23 دی الی جمعه 25 دی

ریاضیات (کاربردی - عددی)

42

فرمولاسیون و مدل سازی

چهارشنبه 30 دی الی جمعه 2 بهمن

محاسبات عددی

چهارشنبه 7 بهمن الی جمعه 9 بهمن

عملیات واحد

36

عملیات واحد 1 و 2

چهارشنبه 14 بهمن الی جمعه 16 بهمن

چهارشنبه 21 بهمن الی جمعه 23 بهمن

 

آدرس و شماره تماس نمایندگی دپارتمان تخصصی مهندسی شیمی در شهر شیراز