عضویت  
ورود اعضا  
 
   کنکور کارشناسی ارشد سراسری 1394

 

رتبه کنکور کارشناسی ارشد

دانشگاه پذیرفته شده 

 گرایش پذیرفته شده

دوره تحصیلی

میانگین درصد

زبان

انتقال حرارت

ترمودینامیک

سیالات

کنترل فرآیند

انتقال جرم

سینتیک و طراحی رآکتور

کاربرد ریاضیات

1

دانشگاه صنعتی شریف

طراحی فرآیندها

روزانه

60.68

0

50

62

50

56

72

62

83

5

دانشگاه صنعتی شریف

طراحی فرآیندها

روزانه

58

0

22

80

53

93

70

84

50

10

دانشگاه صنعتی شریف

فرآیندهایجداسازی

روزانه

51.74

0

58

60

47.62

80

44

71

45

12

دانشگاه صنعتی شریف

مدلسازی، شبیه سازی و کنترل

روزانه

53.21

0

48

51

57

24

68

56

64

21

دانشگاه صنعتی شریف

فرآیندهایجداسازی

روزانه

52.16

0

53

58

46

44

57

60

58

28

دانشگاه صنعتی شریف

محیط زیست

روزانه

46.42

0

30

73

25

0

47

70

65

32

دانشگاه صنعتی شریف

فرآیندهایجداسازی

روزانه

46.58

0

26

50

52

46

47

62

65

50

دانشگاه تهران

طراحی فرآیند

روزانه

46.63

33

12

64

57

0

58

69

47

57

دانشگاه صنعتی شریف

ترموسینتیک و کاتالیست

روزانه

53.58

26

39

70

0

37

69

86

60

128

 

 

 

40.37

0

21.4

58.33

50

13.33

28.07

71.11

53.33

203

 

 

 

37.64

0

2.38

66.67

38.01

6.67

29.82

75.56

51.67

294

 

 

 

33.99

0

16.6

43.33

31.11

0

35.09

66.67

43.33

344

 

 

 

33.23

0

14.3

60

7.14

46.67

35.09

51.11

35

426

 

 

 

30.04

0

4.75-

38.33

31.11

0

28.07

77.78

46.67

462

 

 

 

28.88

25.5

45.2

48.33

14.29

51.11

14.04

53.33

0

517

 

 

 

27.92

0

33.3

51.67

0

0

38.6

55.56

3.33

662

 

 

 

26.13

21.1

23.8

35

17.78

0

36.84

55.56

1.67

849

 

 

 

21.53

0

0

21.67

0

0

21.05

80

33.33

993

 

 

 

20.36

0

11.9

23.12

28.5

17.8

23

38

13

1180

 

 

 

23.42

23

57

43

20

2.03

20.01

0

0

1374

 

 

 

15.3

7.78

2.38

10

2.38-

0

24.56

46.67

20

1477

 

 

 

14.51

0

0

26.67

0

0

45.61

6.67

0

1565

 

 

 

14.42

0

9.7

26.67

7.2

0

14.3-

66.67

25

1728

 

 

 

11.22

11.11

9.52

10

23.81

2.22

3.5-

48.89

3.33

1842

 

 

 

10.72

7.78

19

18.33

14.29

0

7.02

11.11

1.67

2300

 

 

 

8.01

20

19-

33.33

16.67

0

14.04

0

0

2880

 

 

 

4.56

1.1-

7.14

3.32-

2.38-

20

5.26

20

0

3473

 

 

 

8.86

14.44

14.3

0

55.56

0

0

0

0

4049

 

 

 

2

15.56

2.38-

0

14.29

2.21-

3.05-

22.21-

20

4972

 

 

 

2.3

0

2.22

6.67

17.78

0

3.5-

2.21-

0

 

 

 

هر جا که اراده ای، هست... راهی هم هست...

 

 

 

دپارتمان تخصصی و جامع مهندسی شیمی

اولین مرکز تخصصی برگزار کننده دوره های آمادگی کنکور کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی شیمی در ایران