عضویت  
ورود اعضا  
 
   پیشنهادات دعوت به همکاری و آگهی های استخدام

کلیه متخصصین و نخبگانی که در موضوعات:


1- تألیف و تدریس کتب دانشگاهی و کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

2- مدیریت داخلی و اجرایی مجموعه های علمی تخصصی مهندسی شیمی

 

توانایی لازم برای همکاری با دپارتمان تخصصی و جامع مهندسی شیمی را دارا هستند. بدون هیچگونه محدودیتی به کارگیری می شوند...