عضویت  
ورود اعضا  
 
   همکاری با نهادهای دانشجویی

 

دپارتمان تخصصی و جامع مهندسی شیمی در جهت حمایت از فعالیت‌های دانشجویی در زمینه مهندسی شیمی و همچنین ترویج خدمات مهندسی شیمی در سال جاری به صورت گسترده با گروه های دانشجویی مهندسی شیمی همکاری و از ایشان حمایت مادی و معنوی خواهد کرد.

منظور از گروه های دانشجویی، نهادهایی مانند انجمن های علمی، هسته های علمی، نشریه های دانشجویی تخصصی مهندسی شیمی، نشریه های دانشجویی عمومی مهندسی شیمی، شوراهای صنفی دانشکده‌های مهندسی شیمی، انجمن های مجازی دانشجویان مهندسی  شیمی و از این دست می باشد. گروه‌های متقاضی می توانند درخواست خود را از طریق ارتباط مستقیم با مدیر و موسس دپارتمان در میان بگذارند.