عضویت  
ورود اعضا  
 
   کنکور ارشد 96

✅ معرفی رتبه های تک رقمی و زیر ۱۰۰ دانشجویان دپارتمان تخصصی مهندسی شیمی در کنکور سراسری ۱۳۹۶:

✅ رتبه ۱ : علی عیدی (صنعتی شریف)
✅ رتبه ۲: محمد مرادی (صنعت نفت اهواز)
✅ رتبه ۴: علی مرادی (صنعت نفت اهواز)
✅ رتبه ۵: علیرضا مؤذنی (صنعتی اصفهان)
✅ رتبه ۶: علی رضایی (فردوسی مشهد)
✅ رتبه ۸: مهسا مسجودی (صنعتی شریف) (رتبه ۱ بیوتکنولوژی و ۲ داروسازی)
✅ رتبه ۹: امیرعلی حدادی (صنعتی شریف)

✅ رتبه ۱۳: سیده فاطمه موسوی پاکدل (صنعتی شریف)
✅ رتبه ۱۴: هیمن بدری (صنعتی شریف)
✅ رتبه ۱۵: آیدا علیزاده (علم و صنعت ایران)
✅ رتبه ۱۶: امیرارسالان نوروزعلی (فردوسی مشهد)
✅ رتبه ۱۶ بیوتکنولوژی: امیرحسین خزایی (صنعتی شریف) (رتبه ۱۲ داروسازی)
✅ رتبه ۱۷: محمدرضا بابازاده (دانشگاه تهران)
✅ رتبه ۱۸: رضا رضایی (دانشگاه شیراز)
✅ رتبه ۲۰ بیوتکنولوژی: حسین فیروز آبادی (صنعتی نوشیروانی بابل) (۴۰ داروسازی)
✅ رتبه ۲۱: وحید صفری (دانشگاه تهران)
✅ رتبه ۲۲: رضا خراسانی (علم و صنعت ایران)
✅ رتبه ۲۳: مریم علیزاده (صنعتی شریف) (رتبه ۴ داروسازی و ۹ بیوتکنولوژی)
✅ رتبه ۲۵ بیوتکنولوژی: سجاد غفاری (صنعتی نوشیروانی بابل) (۵۲ داروسازی)
✅ رتبه ۲۷: سامان کاظمی (دانشگاه علم و صنعت ایران)
✅ رتبه ۲۸: غزال سروریان (صنعتی شریف)
✅ رتبه ۲۹: محمد امین قنواتی (دانشگاه صنعت نفت)
✅ رتبه ۳۰: یوسف محمدی زاده (دانشگاه تهران)

✅ رتبه ۳۱: مارال سروریان (صنعتی شریف)
✅ رتبه ۳۳: امیر اسدی راد (دانشگاه صنعت نفت)
✅ رتبه ۳۵: کیوان بادکوبه هزاوه (علم و صنعت ایران)
✅ رتبه ۳۶: محمد آقایی (دانشگاه شیراز)
✅ رتبه ۳۷: آرش الهی (دانشگاه تهران)
✅ رتبه ۳۷ بیوتکنولوژی: محمدعلی سال مه (صنعتی شریف) (رتبه ۳۶ داروسازی)
✅ رتبه ۳۹: حسن فولادی (دانشگاه شیراز) (۱۷ بیوتکنولوژی و ۲۲ داروسازی)
✅ رتبه ۴۱: فاطمه زارع زاده (علم و صنعت ایران)
✅ رتبه ۴۱ بیوتکنولوژی: فاطمه رستگار ادیب (آزاد شهر قدس)
✅ رتبه ۴۳: امید داوودی (صنعتی شریف)
✅ رتبه ۴۶: علی صیامیان گرجی (دانشکده فنی فومن دانشگاه تهران)
✅ رتبه ۴۶ بیوتکنولوژی: رضا چناری (صنعتی همدان) (رتبه ۴۹ داروسازی)
✅ رتبه ۴۷: محمد صالح خداپرستی (دانشگاه شیراز)
✅ رتبه ۴۹: علیرضا بوربور (دانشگاه تهران)

✅ رتبه ۵۳ بیوتکنولوژی: سعیده کدیور (فردوسی مشهد)
✅ رتبه ۵۴: نیما کاظمی (دانشگاه تهران)
✅ رتبه ۵۷: امید روستا (فردوسی مشهد)
✅ رتبه ۶۰: فاطمه دهقانی (صنعتی شریف) (رتبه ۱۳ بیوتکنولوژی و ۲۹ داروسازی)
✅ رتبه ۶۱: سامان پورصبوری (دانشگاه شیراز)
✅ رتبه ۶۳: شهرام محمدامین پور (صنعتی ارومیه)
✅ رتبه ۶۶: ایمان مشیری تبریزی (دانشکده فنی فومن دانشگاه تهران)
✅ رتبه ۶۷: سید حسام الدین روح القدوس (آزاد تهران جنوب)
✅ رتبه ۷۰: رکسانا مهاجرانی (تهران) (۸ بیوتکنولوژی و ۱۷ داروسازی)

✅ رتبه ۷۳: علی نیلوفری (فردوسی مشهد)
✅ رتبه ۷۹: محمد شیخ لاری (دانشگاه تهرن)
✅ رتبه ۸۰: رضا نعمت اللهی (دانشگاه اردکان)
✅ رتبه ۸۲: سجاد امیری (دانشگاه صنعت نفت آبادان)
✅ رتبه ۸۵: پدرام پسندیده (دانشگاه گیلان)
✅ رتبه ۸۸: حسین جباری (دانشگاه اصفهان)
✅ رتبه ۹۳: محمدرضا عباسی (صنعتی امیرکبیر)
✅ رتبه ۹۷: عطیه فهیمی بندپی (دانشگاه تهران)
✅ رتبه ۱۰۰: نیلوفر صالحی علوی (صنعتی امیرکبیر)

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

📝 بزرگترین آزمون های آزمایشی
👥 برترین آزمون دهندگان
🏣 دپارتمان تخصصی مهندسی شیمی بینش
🇮🇷 برگزاری آزمونهای آزمایشی در سراسر کشور

 

هر جا که اراده ای، هست... راهی هم هست...

 

 

دپارتمان تخصصی و جامع مهندسی شیمی

اولین مرکز تخصصی برگزار کننده دوره های آمادگی کنکور کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی شیمی در ایران